Spa Roster
Spa Roster
windows

แอปพลิเคชั่นนี้ช่วยให้คุณควบคุมทุกด้านของธุรกิจสปาเช่นพนักงานการจองคอร์สนวดประสิทธิภาพของพนักงาน ฯลฯ

ตรวจสอบห้องว่างต่อวัน

สามารถตรวจสอบความพร้อมของพนักงานและห้องต่อวันได้จากหน้าจอหลักหรือจากกล่องโต้ตอบความพร้อมใช้งาน

Check availability per day

จัดการบัญชีรายชื่อของพนักงาน

สามารถอัปเดตบัญชีรายชื่อของพนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยการลากและวาง

Check availability per day

จัดการการจองคอร์สนวด

การจองคอร์สนวดจะแสดงต่อพนักงานและเวลาหรือในรายการ

Check availability per day

ตรวจสอบความพร้อม

กล่องโต้ตอบความพร้อมจะแสดงที่ด้านบนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย มันจะแสดงพนักงานและห้องว่างต่อวัน

Check availability per day